Zobrazení zařízení v mapě

Možnost zobrazit vaše zařízení v mapě dle „domácí“ pozice, kterou si zadáte ve vlastnostech zařízení nebo dle aktuální GEO lokace (pokud váš kontrakt obsahuje tuto službu). GEO lokace je služba Sigfox, která po každé zaslané zprávě posílá do IO Frog i vypočtenou pozici dle signálu z vysílačů. Přesnost GEO pozice je obvykle do 5km. Tato funkce je vhodná především pro sledování balíků, kontejnerů, vlaků, osobní a nákladní dopravy a všech zařízení, která nedisponují přesným určením pohlohy (GPS / wifi). Zobrazení v mapě umožňuje:

  • Zoom na „domácí“ pozici zařízení. V případě, že jste nezadali GPS souřadnice, systém použije jako domácí pozici poslední GEO pozici (pokud tato existuje).
  • Zoom na poslední GEO pozici (pokud existuje)
  • Výpočet vzdálenosti mezi domácí a GEO pozicí
  • Zobrazení detailu zařízení při kliknutí na ikonu v mapě
  • Z důvodu větší přehlednosti se GEO pozice zobrazuje jen v případě, že vzdálenost mezi domácí pozicí a GEO pozicí je větší než 5km (nepřesnost daná výpočetem pozice ze signálu).
  • Tabulkové zorazení vhodné pro práci s větším počtem zařízení. Umožňuje filtrovat, stránkovat a třídit.