Zobrazení zařízení v mapě na základě zvoleného zdroje pozice

Zařízení je v mapě zobrazeno na základě zvoleného zdroje pozice. Zdroj pozice si můžete zvolit v Nastavení zařízení. K dispozici jsou:

  • Fixní pozice na základě zeměpisné šířky a výšky (zadejte v nastavení zařízení). Ideální nastavení pro zařízení, která se nepohybují, například kouřové senzory, teplotní čidla a podobně.
  • Sigfox Atlas –  Sigfox Geolocation Service posílá vypočtenou pozici na základě síly signálu. Přesnost pozice je závislá na hustotě sítě. Tato funkce je velmi dobře využitelná například pro sledování balíků, kontejnerů, osobní a nákladní dopravy a všech zařízení, která nejsou vybavena GPS nebo Wifi lokalizací.
  • Wifi / GPS pozice. Pokud je zařízení vybaveno Wifi lokalizací nebo GPS , je možné zobrazit zařízení v mapě na základě těchto údajů.

IO Frog umožňuje zobrazení všech zařízení v mapě na základě zvoleného zdroje pozice zařízení. Statická zařízení se tak zobrazí dle fixní pozice, pohybující se zařízení se zobrazí na základě dat ze služby Sigfox Atlas nebo třeba GPS.