Diagnostika zařízení

Diagnostika = nový přehled pod menu Zařízení:

  • Síla signálu postavená na LQI indikátoru z nového Data Advanced Sigfox callbacku
  • Datum a čas první aktivace zařízení na základě aktivační zprávy ze zařízení (není podporováno na všech typech zařízení)
  • Poslední zpráva
  • Analýza posledních 100 zpráv:
    • Počet přijatých zpráv
    • Počet chybějících zpráv
    • Poměr chybějících zpráv k celkovému počtu analyzovaných zpráv