PRODUKT

I/O Frog

Hlídat – Sledovat – Stopovat – Kontrolovat – Monitorovat – Udržovat – Analyzovat – Přivolat

OSOBY: děti | senioři | horolezci | pracovníci
PŘÍRODA: voda | stromy | pole | skleníky | vzuch
DOMÁCNOST: auta | kola | dvěře | kotle | koupelny | bazény | chaty | popelnice
INFRASTRUKTURA : mosty | věže | antény | stroje | sloupy elektrického napětí

 

PRODUKT

I/O Frog

Hlídat – Sledovat – Stopovat – Kontrolovat – Monitorovat – Udržovat – Analyzovat – Přivolat

OSOBY: děti | senioři | horolezci | pracovníci…
PŘÍRODA: voda | stromy | skleníky | vzuch…
DOMÁCNOST: auta | dvěře | kotle | koupelny…
INFRASTRUKTURA : mosty | antény | stroje | sloupy…